Architectimpressie van de Smart Services Campus Heerlen

Brightlands Smart Services Campus

Conclusion is een van de actieve partners van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Doel van de campus is een broedplaats te vormen voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van slimme diensten (smart services).

De Brightlands Smart Services Campus is een initiatief van de Provincie Limburg, pensioenuitvoerder APG en de Universiteit Maastricht. Doel van de nieuwe campus is door kruisbestuiving tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap te komen tot smart services. Ingenieuze product- en diensteninnovaties gebaseerd op diverse vormen van data die met elkaar in verbinding worden gebracht door ICT. Deze slimme combinaties van data leiden bijvoorbeeld tot meer inzicht in de behoefte van klanten, het verhogen van de operationele efficiency bij organisaties en verbeterde dienstverlening.

Op de campus zullen de komende jaren ongeveer 2.000 à 2.500 nieuwe banen worden gerealiseerd door middel van het ontstaan van start ups, spin-offs en het aantrekken van nieuwe bedrijven. Collega's van Conclusion zijn al aanwezig op en werkzaam vanuit de campus. De campus is zo ook een manier om jong talent aan te trekken en voor de regio te behouden. De komende jaren zal door de initiatiefnemers voor bijna € 40 miljoen worden geïnvesteerd in de campus.