Procesoptimalisatie voor Maxima Medisch Centrum

Maxima Medisch Centrum staat voor de uitdaging haar financiële situatie te verbeteren. Het ziekenhuis moet de komende jaren besparen en het wil daarom een programma voor procesoptimalisatie starten gebaseerd op Lean Management. Hierdoor kunnen alle afdelingen besparingen realiseren en krijgt operational excellence verder vorm.

Medici meten kwaliteit vooral af aan medische resultaten. Patiënten baseren hun beoordeling echter ook op de wijze waarop ze als persoon zijn behandeld. Daarom is kwalitatief goede zorg op basis van een goede behandeling ons uitgangspunt. Daarnaast wil de klant de toegevoegde waarde laten stijgen. Ons programma neemt de wens van de klant als uitgangspunt bij het optimaliseren van de processen. We komen zowel via klantwaarde als procesverbetering tot prestatieverbetering.


Lean Management

We hebben een multidisciplinaire aanpak als uitgangspunt genomen. Onder leiding van een ervaren programmamanager hebben we specialisten ingezet om de processen te optimaliseren met de klant. Alle professionals hebben intensief samengewerkt met medewerkers en specialisten van het Maxima Medisch Centrum. Het programma is gebaseerd op de methodes en inzichten beschreven door Conclusion in het boek Praktisch Lean Management.


Leidende coalitie

In de introductieperiode is de noodzaak tot veranderen scherp neergezet. Op basis van dit urgentiebesef zijn een leidende coalitie en de visie en strategie van de verandering vastgesteld, inclusief communicatieplan. Bij de leidende coalitie zijn de medewerkers betrokken die een cruciale rol spelen in het optimaliseren van processen. In overleg is besloten welke andere medewerkers konden aansluiten. Dit op basis van de motivatie om te verbeteren. In de visie en strategie is nadrukkelijk afgestemd op welke manier het bestuurscollege communiceert. Doel hiervan is dat alle eenheden binnen het ziekenhuis zowel de vrijheid als de wil voelen om aan te sluiten.


Resultaat

Het programma is gestart met een introductie voor het bestuurscollege en een train-de-trainer-sessie. Daarna zijn pilotgroepen gestart binnen twee faciliterende afdelingen. Bij beide afdelingen is een proces geoptimaliseerd. Hierna was er voldoende kennis en kunde opgebouwd binnen het Maxima Medisch Centrum om het vliegwiel draaiende te houden en continu te verbeteren.


Na de pilotgroepen hebben verschillende eenheden hetzelfde traject doorlopen. Door de prikkelende communicatie over de ontwikkelingen in de pilotgroepen ontstond er interesse. De eenheden kregen zelf de gelegenheid om zich aan te melden voor de trainingscyclus.


Om de kennis en kunde te borgen, is er in het ziekenhuis een Lean Expertise Centrum opgezet. Dat centrum wordt bemand door interne medewerkers. Zo is er een centrale plek voor collega’s die vragen of advies nodig hebben.