Organisatiegerichte huisvesting ALD

ALD, één van de grootste leasemaatschappijen van Europa, start een bijzonder huisvestingstraject: hoe kunnen we met de huisvesting zorgen dat de bedrijfsvoering en beeldvorming optimaal op elkaar aansluiten en de primaire processen ondersteund worden.

Leasemaatschappij ALD begon ongeveer twee jaar geleden aan een bijzonder huisvestingtraject. De oude indeling van het pand paste niet meer bij de bedrijfsvoering, visie en vernieuwde huisstijl van het bedrijf. Dit was de reden om het helemaal anders aan te gaan pakken. Huisvestingsconcepten als Het Nieuwe Werken kwamen in beeld. Dit bleek al snel een te algemene terminologie te zijn. Organisatiegericht huisvesten dekte de vraagstelling van de organisatie beter: hoe sluit mijn huisvesting aan op mijn organisatie en hoe ondersteund het mijn primaire processen. Ook kan huisvesting extra waarde toevoegen aan het proces en de uitingen van ALD.


Betrokkenheid en communicatie

Conclusion heeft geholpen om dit strategische huisvestingsvraagstuk te begeleiden. Dat proces is gestart met enkele oriënterende gesprekken. Vervolgens is er een business case opgestart en zijn er verschillende workshops gehouden. Uiterst belangrijk is dat de medewerkers van de organisatie mee worden genomen in het veranderproces naar een nieuwe werkomgeving. Zij bepalen hoe hun nieuwe werkplek er straks uit komt te zien. Betrokkenheid van de medewerkers en gepaste communicatie bepalen voor een belangrijk deel het succes van het project.

De resultaten uit de bezettingsgraadmeting en een activiteitenanalyse vormen de randvoorwaarden van het project. Deze randvoorwaarden en daarmee het programma van eisen vormen de bouwstenen van het ontwerp. De geselecteerde architecten hebben in diverse designteams de finesses van het ontwerp aan bod laten komen. Vervolgens is een aannemer geselecteerd en is het daadwerkelijk verbouwen begonnen.


Resultaat

Het huidige ALD pand in Hoofddorp is totaal verbouwd. Medewerkers hebben geen vaste werkplek meer en werken dus volledig flexibel. Ook is plaats- en tijdonafhankelijk werken mogelijk, al geldt dit nog niet voor alle medewerkers. Door het aanbrengen van een centrale trap is er verbinding gekomen tussen de verschillende verdiepingen. De trap is weggewerkt in een soort van doos, waarin alle faciliteiten terug te vinden zijn, waaronder diverse vergaderruimtes, lockers, printers en facilitaire ruimtes. Hieromheen zijn verschillende werkplekken gecreëerd, waaronder samenwerkplekken, semigesloten werkplekken en concentratiewerkplekken. Op de begane grond is een nieuwe entree gemaakt met de recepties. Daarnaast is er een restaurant, een espressobar en een Mobility Experience gecreëerd. In het Mobility Experience worden klanten en potentiële klanten meegenomen in de wereld van mobiliteit.