Achmea PowerApp voor kennisdeling

Hoe stimuleer je als organisatie medewerkers om hun vakmanschap permanent up-to-date te houden? Hoe zorg je zonder trainingen voor een cultuur van vakmanschap, kennisdeling en innovatie?

Applicatie die inzicht geeft

Achmea zocht een manier om het kennisniveau van haar medewerkers op een leuke en interactieve manier op peil te houden. Samen met Achmea ontwikkelde Conclusion de PowerApp: een applicatie die medewerkers inzicht geeft in zijn vakmanschap op meerdere terreinen.


Kennis-battle en brainsnacks

Met de PowerApp heeft een werknemer door middel van verschillende ‘thermometers’ inzicht in het actuele niveau van vakmanschap op meerdere terreinen. Wanneer de medewerker niets onderneemt dan neemt het niveau geleidelijk af. De PowerApp biedt op een speelse manier mogelijkheden om dat niveau op peil te houden of te laten stijgen. Op basis van profiel en actualiteit kiest de medewerker een actie, zoals het uitdagen van een collega voor een korte kennisbattle. Medewerkers kunnen daarnaast reageren op allerlei stellingen en vragen of bekijken actuele ‘brainsnacks’. Ze kunnen zelf kennis toevoegen en collega’s waarderen voor hun getoonde expertise.

Doordat de PowerApp mobiel is en de inhoud in kleine brokjes presenteert is het geschikt voor zowel leren op de werkplek als bij de koffiemachine. En door bijdragen van collega’s te kunnen ‘liken’ en waarderen zorgt de applicatie voor een social learning infrastructuur met gamification elementen.


Onderzoek TU Delft: zeer positief

De PowerApp wordt zowel door de medewerkers als in een onafhankelijk onderzoek van de TU Delft als zeer positief ervaren. De PowerApp is bij uitstek geschikt wanneer er sprake is van veel, snel veranderende kennis in een organisatie. Of wanneer er behoefte is om een cultuur van kennisdelen te creëren of te versterken.